เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมงานภูมิสถาปัตย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสนาม (ซอยวัดไพร่ฟ้า)

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

drrbannerlink 07phone 07

Go to top