เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมความก้าวหน้างานระบบไฟฟ้าร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และผู้รับจ้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานสนาม (ซอยวัดไพร่ฟ้า)

610521 01

610521 01

610521 01

610521 01

610521 01

610521 01

610521 01

610521 01

610521 01

610521 01

610521 01

drrbannerlink 07phone 07

Go to top