ตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือนและคุณภาพน้ำผิวดิน

โครงการได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือนและคุณภาพน้ำผิวดิน

ตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือนและคุณภาพน้ำผิวดิน

ตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือนและคุณภาพน้ำผิวดิน

ตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือนและคุณภาพน้ำผิวดิน

ตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือนและคุณภาพน้ำผิวดิน


งานทดสอบ Static Load Test

เสาเข็มเจาะ ขนาด 1500 มม. กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 1200 ตัน/ต้น

งานทดสอบ Static Load Test

งานทดสอบ Static Load Test

งานทดสอบ Static Load Test

งานทดสอบ Static Load Test


ตรวจงานเข็มเจาะเสาเข็มสมอ (Anchor Pile)

ขนาด 1.50 เมตร ลึก 45.00 เมตร

ตรวจงานเข็มเจาะเสาเข็มสมอ (Anchor Pile)

ตรวจงานเข็มเจาะเสาเข็มสมอ (Anchor Pile)

ตรวจงานเข็มเจาะเสาเข็มสมอ (Anchor Pile)

ตรวจงานเข็มเจาะเสาเข็มสมอ (Anchor Pile)

ตรวจงานเข็มเจาะเสาเข็มสมอ (Anchor Pile)


ตรวจสอบโรงงานผลิตเสาเข็ม

ณ โรงงานผลิตของบริษัท สามัคคีผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

factory1

ตรวจสอบโรงงานผลิตเสาเข็ม

ตรวจสอบโรงงานผลิตเสาเข็ม

ตรวจสอบโรงงานผลิตเสาเข็ม

drrbannerlink 07phone 07

Go to top