meet3 ns1

ด้วย กรมทางหลวงชนบท ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) พาดผ่านพื้นที่บางส่วนของอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และอำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอลาดหลุดแก้ว จังหวัดปทุมธานี และขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

เพื่อให้การก่อสร้างโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุด กรมทางหลวงชนบท จึงกำหนดให้มีการจัดประชุมการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (ครั้งที่ 3 ก่อนเปิดใช้เส้นทาง) เพื่อชี้แจงการดำเนินงานก่อสร้าง  และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โครงการ โดยกำหนดให้มีการประชุมในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ หน่วยควบคุมการก่อสร้างโครงการฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุมในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

mapns1

แผนที่ประชุม

 

drrbannerlink 07phone 07

Go to top