11เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. กรมทางหลวงชนบท จัดการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (ครั้งที่ 3 ก่อนเปิดใช้เส้นทาง) เพื่อชี้แจงการดำเนินงานก่อสร้าง และรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ข้อห่วงกังวลใจของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่โครงการ ก่อนเปิดใช้เส้นทาง

meet3 ns1ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (ครั้งที่ 3 ก่อนเปิดใช้เส้นทาง) โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้)  ตอน NS1 ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดดังต่อไปนี้

 DSC0343เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนรวมภาคประชาชน (ครั้งที่ 2 ระหว่างการก่อสร้าง) เพื่อชี้แจงการดำเนินงานก่อสร้าง และรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ข้อห่วงกังวลใจของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่โครงการ เพื่อปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของประชาชน รายละเอียดดังนี้

meeting2 ns3ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (ครั้งที่ 2 ระหว่างการก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้)  ตอน NS1 ในวันที่ 27 มกราคม 2561  รายละเอียดดังต่อไปนี้

NS1 PP1 019เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการและทำความเข้าใจถึงขั้นตอน ข้อกำหนดการทำงาน และรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ข้อห่วงกังวลใจของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่โครงการ เพื่อปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของประชาชน พร้อมทำบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย รายละเอียดดังนี้

vinyl ns1ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนครั้งที่ 1 โครงการฯ  ตอน NS1 ทางหลวงหมายเลข 345 – ทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้า ในวันที่ 24 กันยายน 2559  รายละเอียดดังต่อไปนี้

drrbannerlink 07phone 07

Go to top