01เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมประจำสัปดาห์ครั้งที่ 22/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนาม (ซอยวัดไพร่ฟ้า) โดยมีนายจิระศักดิ์ ทองสม เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

01เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมเพื่อเร่งรัดงานติดตั้ง และงานหล่อ Segment ณ ห้องประชุมสำนักงานสนาม(ซอยวัดไพร่ฟ้า)

01เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS3 ได้จัดการประชุมตรวจการจ้างผู้รับจ้าง ครั้งที่ 11/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามโครงการ โดยมี นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็น ประธานการประชุมในครั้งนี้

01เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมความก้าวหน้างานระบบไฟฟ้าร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และผู้รับจ้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานสนาม(ซอยวัดไพร่ฟ้า) นายวิโรจน์ กำแพงแก้ว วิศวกรโครงการ (ตัวแทนที่ปรึกษา) รับหน้าที่เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

08เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมประจำสัปดาห์ครั้งที่ 21/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนาม (ซอยวัดไพร่ฟ้า)

01เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมความก้าวหน้างานการติดตั้งคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง ระหว่างคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และผู้รับจ้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานสนาม(ซอยวัดไพร่ฟ้า)

drrbannerlink 07phone 07

Go to top