01เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา เข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมโครงการเเละรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามโครงการฯ (ซอยวัดไพร่ฟ้า) 

24เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมงานภูมิสถาปัตย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสนาม (ซอยวัดไพร่ฟ้า)

01เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. วิศวกรเเละเจ้าหน้าที่จากราชอาณาจักรภูฎาน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังคำบรรยาย  ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามโครงการฯ (ซอยวัดไพร่ฟ้า) 

01เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดการประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 11/2561  ณ สำนักงานโครงการ NS2 โดย นายจุติ ใคร่ครวญ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

01เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมงานภูมิสถาปัตย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสนาม (ซอยวัดไพร่ฟ้า)

04เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดการประชุมตรวจการจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ 24 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามโครงการฯ NS2 โดย นายปฐม เฉลยวาเรศ ผู้อำนวยการก่อสร้างสำนักสะพาน กรมทางหลวงชนบท รับหน้าที่เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

drrbannerlink 07phone 07

Go to top