IMG 1357

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมประจำสัปดาห์ครั้งที่ 11/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามชั่วคราว (ซอยวัดไพร่ฟ้า) โดยมี นายอภิชัย วชิระปราการพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงสร้างพิเศษ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

IMG 1313เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นายคำรณ งามประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวงพร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่จำนวนมาก ได้เข้ามาหารือกับโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) เพื่อขอความอนุเคราะห์เพิ่มช่องลอดใต้สะพานข้ามคลองมหาโยธา

การประชุมสาธารณูปโภค ครั้งที่ 4/2559เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมสาธารณูปโภค ครั้งที่ 4/2559 เพื่อติดตามความก้าวหน้ารื้อย้ายงานสาธารณูปโภค ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามชั่วคราว (ซอยวัดไพร่ฟ้า)

IMG 1189

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ทางโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การควบคุมคุณภาพเสาเข็มเจาะโครงสร้างสะพานขนาดใหญ่ ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามชั่วคราว (ซ.วัดไพร่ฟ้า) และ บริเวณพื้นที่โครงการฯ

IMG 1011เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS3 ได้จัดการประชุมตรวจการจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมสำนักสนามโครงการ โดยมีนายปฐม เฉลยวาเรศ ผู้อำนวยการก่อสร้างสำนักสะพาน กรมทางหลวงชนบท รับหน้าที่เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

RPNS Sitemeet 10 01

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมประจำสัปดาห์ครั้งที่ 10/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามชั่วคราว (ซ.วัดไพร่ฟ้า) โดยมี นายจิระศักดิ์ ทองสม เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

drrbannerlink 07phone 07

Go to top