DSC0435เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนรวมภาคประชาชน (ครั้งที่ 2 ระหว่างการก่อสร้าง) เพื่อชี้แจงการดำเนินงานก่อสร้าง และรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ข้อห่วงกังวลใจของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่โครงการ เพื่อปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของประชาชน รายละเอียดดังนี้

1เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดการประชุมตรวจการจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ 19 ณ สำนักงานโครงการ NS2 โดย นายปฐม เฉลยวาเรศ ผู้อำนวยการก่อสร้างสำนักสะพาน กรมทางหลวงชนบท รับหน้าที่เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

week 36 07เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดการประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 02/2561  ณ สำนักงานโครงการ  โดยมีนายปฐม เฉลยวาเรศ ผู้อำนวยการก่อสร้างสำนักสะพาน กรมทางหลวงชนบท เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

01เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 นาย ทวี แสงสุวรรณโณ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา พร้อมคณะ และสำนักก่อสร้างสะพาน ร่วมตรวจสอบโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต บริษัท ไมล์สโตน คอนสตรัคชั่น จำกัด อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

01เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมความก้าวหน้างานระบบไฟฟ้าร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และผู้รับจ้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานสนาม(ซอยวัดไพร่ฟ้า) นายวิโรจน์ กำแพงแก้ว วิศวกรโครงการ (ตัวแทนที่ปรึกษา) รับหน้าที่เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

week 35 03เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดการประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 01/2561 ณ ห้องประชุมกรมทางหลวงชนบท โดยนายอภิชัย วชิระปราการพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงสร้างพิเศษ รับหน้าที่เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

drrbannerlink 07phone 07

Go to top