20171121 020เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ทางโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของกรมทางหลวงชนบท โดยมี 2 เรื่อง ดังนี้

weekmeet30 001เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมประจำสัปดาห์ครั้งที่ 20/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนาม (ซอยวัดไพร่ฟ้า) นายจุติ ใคร่ครวญ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

cmns2 09 001

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS2 ได้จัดการประชุมตรวจการจ้างผู้รับจ้าง ครั้งที่ 9/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามโครงการ โดยมี นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็น ประธานการประชุมในครั้งนี้

IMG 6196เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมประจำสัปดาห์ครั้งที่ 19/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนาม (ซอยวัดไพร่ฟ้า) นายอภิชัย วชิระปราการพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงสร้างพิเศษ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

consultmeet 16 04เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดการประชุมตรวจการจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ 16 ณ ห้องประชุม 3 กรมทางหลวงชนบท

01เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมประจำสัปดาห์ครั้งที่ 18/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนาม (ซอยวัดไพร่ฟ้า) โดยมีนายจิระศักดิ์ ทองสม เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

drrbannerlink 07phone 07

Go to top