การประชุมสาธารณูปโภค ครั้งที่ 3/2559เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมสาธารณูปโภค ครั้งที่ 3/2559 เพื่อติดตามความก้าวหน้างานรื้อย้ายระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามชั่วคราว (ปากเกร็ด)

NS2 PP1 006เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนรวมภาคประชาชน เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการและทำความเข้าใจถึงขั้นตอน ข้อกำหนดการทำงาน และรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ข้อห่วงกังวลใจของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่โครงการ เพื่อปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของประชาชน พร้อมทำบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย รายละเอียดดังนี้

IMG 0313

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมประจำสัปดาห์ครั้งที่ 6/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามชั่วคราว (ปากเกร็ด) โดยมีนายอภิชัย วชิระปราการพงษ์ รับหน้าที่เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

IMG 0198

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมประจำสัปดาห์ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามชั่วคราว (ปากเกร็ด) โดยมีนายอภิชัย วชิระปราการพงษ์ รับหน้าที่เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

ns2ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS2 ทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้า ในวันที่ 24 กันยายน 2559  รายละเอียดดังต่อไปนี้

IMG 0156

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมประจำสัปดาห์ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามชั่วคราว (ปากเกร็ด) 

drrbannerlink 07phone 07

Go to top