เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. วิศวกรเเละเจ้าหน้าที่จากราชอาณาจักรภูฎาน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังคำบรรยาย  ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามโครงการฯ (ซอยวัดไพร่ฟ้า) 


01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

drrbannerlink 07phone 07

Go to top