week 39 10เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดการประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 05/2561  ณ สำนักงานโครงการ โดยมีนายจิระศักดิ์ ทองสม เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

25610305 004เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมความก้าวหน้างานระบบไฟฟ้าร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และผู้รับจ้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานสนาม(ซอยวัดไพร่ฟ้า)

conmeet 20 10เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดการประชุมตรวจการจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ 20  กรมทางหลวงชนบท โดย นายปฐม เฉลยวาเรศ ผู้อำนวยการก่อสร้างสำนักสะพาน กรมทางหลวงชนบท รับหน้าที่เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

3เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 10.00 น. โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมร่วมกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

week 38 03เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดการประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 04/2561  ณ สำนักงานโครงการ

20180216 ns1 008เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS1 ได้จัดการประชุมตรวจการจ้างผู้รับจ้าง ครั้งที่ 11/2560 (งวดที่ 19)  ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามโครงการ NS1 โดยมี นายวิศว์ รัตนโชติ (วิศวกรใหญ่) เป็นประธานฯ ในครั้งนี้

drrbannerlink 07phone 07

Go to top