25600315 01เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้ารื้อย้าย ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบสื่อสาร ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และผู้รับจ้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานสนาม(ซอยวัดไพร่ฟ้า)

close610312กรมทางหลวงชนบท โดย สำนักก่อสร้างสะพาน แจ้งเบี่ยงการจราจร ช่องทางยกระดับเลี้ยวขวาจากถนน ทล.345 ไป ถนนราชพฤกษ์ เพื่อติดตั้งคานคอนกรีตรูปกล่องหล่อสำเร็จ สะพานทางแยกต่างระดับขุนมหาดไทย โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ -ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS1  โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 12 - 26 มีนาคม 2561

week 39 10เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดการประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 05/2561  ณ สำนักงานโครงการ โดยมีนายจิระศักดิ์ ทองสม เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

25610305 004เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมความก้าวหน้างานระบบไฟฟ้าร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และผู้รับจ้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานสนาม(ซอยวัดไพร่ฟ้า)

conmeet 20 10เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดการประชุมตรวจการจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ 20  กรมทางหลวงชนบท โดย นายปฐม เฉลยวาเรศ ผู้อำนวยการก่อสร้างสำนักสะพาน กรมทางหลวงชนบท รับหน้าที่เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

3เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 10.00 น. โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมร่วมกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

drrbannerlink 07phone 07

Go to top