S 67420167เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 นายปฐม เฉลยวาเรศ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพานพร้อมด้วยคณะ ออกตรวจติดตามงานอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

conmeet 21 10เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดการประชุมตรวจการจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ 21 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม กรมทางหลวงชนบท โดย นายปฐม เฉลยวาเรศ ผู้อำนวยการก่อสร้างสำนักสะพาน กรมทางหลวงชนบท รับหน้าที่เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

20180327 tu 09เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ทางโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้)ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการฯ โดยคณะนักศึกษาได้รับฟังการบรรยายภาพรวมของโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามโครงการฯ (ซอยวัดไพร่ฟ้า)

20180318 ns1 09เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS1 ได้จัดการประชุมตรวจการจ้างผู้รับจ้าง ครั้งที่ 12/2561 (งวดที่ 20)  ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามโครงการ NS1 โดยมี นายวิศว์ รัตนโชติ (วิศวกรใหญ่) เป็นประธานฯ ในครั้งนี้

25600315 01เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้ารื้อย้าย ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบสื่อสาร ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และผู้รับจ้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานสนาม(ซอยวัดไพร่ฟ้า)

close610312กรมทางหลวงชนบท โดย สำนักก่อสร้างสะพาน แจ้งเบี่ยงการจราจร ช่องทางยกระดับเลี้ยวขวาจากถนน ทล.345 ไป ถนนราชพฤกษ์ เพื่อติดตั้งคานคอนกรีตรูปกล่องหล่อสำเร็จ สะพานทางแยกต่างระดับขุนมหาดไทย โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ -ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS1  โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 12 - 26 มีนาคม 2561

drrbannerlink 07phone 07

Go to top