01กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม เปิดโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ปล่อยขบวนรถอำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ปั่นจักรยานยามเช้า ชมวิวและสำรวจเส้นทาง ระยะทาง 31 กม. ปันน้ำใจ ร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลปทุมธานี ร่วมปั่นฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (จำกัด 2,000 คัน) ในวันที่ 23 ธันวาคม 2561 รายละเอียดดังต่อไปนี้

14เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS1 ได้จัดการประชุมตรวจการจ้างผู้รับจ้าง งวดที่ 30 (งวดสุดท้าย)  ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามโครงการ NS1

01เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดการประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 19/2561  ณ สำนักงานโครงการ NS2 

11เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. กรมทางหลวงชนบท จัดการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (ครั้งที่ 3 ก่อนเปิดใช้เส้นทาง) เพื่อชี้แจงการดำเนินงานก่อสร้าง และรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ข้อห่วงกังวลใจของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่โครงการ ก่อนเปิดใช้เส้นทาง

21เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดการประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 18/2561  ณ สำนักงานโครงการ NS2 โดยนายอภิชัย วชิระปราการพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงสร้างพิเศษ รับหน้าที่เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

meet3 ns1ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (ครั้งที่ 3 ก่อนเปิดใช้เส้นทาง) โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้)  ตอน NS1 ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดดังต่อไปนี้

drrbannerlink 07phone 07

Go to top