surveysiamu 013เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ทางโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้)ได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยาม เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการฯ โดยคณะนักศึกษาได้รับฟังการบรรยายภาพรวมของโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามโครงการฯ (ซอยวัดไพร่ฟ้า)

 DSC0654เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนรวมภาคประชาชน (ครั้งที่ 2 ระหว่างการก่อสร้าง) เพื่อชี้แจงการดำเนินงานก่อสร้าง และรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ข้อห่วงกังวลใจของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่โครงการ เพื่อปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของประชาชน รายละเอียดดังนี้

1เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดการประชุมตรวจการจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ 19 ณ สำนักงานโครงการ NS2 โดย นายปฐม เฉลยวาเรศ ผู้อำนวยการก่อสร้างสำนักสะพาน กรมทางหลวงชนบท รับหน้าที่เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

week 36 07เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดการประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 02/2561  ณ สำนักงานโครงการ  โดยมีนายปฐม เฉลยวาเรศ ผู้อำนวยการก่อสร้างสำนักสะพาน กรมทางหลวงชนบท เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

01เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 นาย ทวี แสงสุวรรณโณ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา พร้อมคณะ และสำนักก่อสร้างสะพาน ร่วมตรวจสอบโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต บริษัท ไมล์สโตน คอนสตรัคชั่น จำกัด อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

01เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมความก้าวหน้างานระบบไฟฟ้าร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และผู้รับจ้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานสนาม(ซอยวัดไพร่ฟ้า) นายวิโรจน์ กำแพงแก้ว วิศวกรโครงการ (ตัวแทนที่ปรึกษา) รับหน้าที่เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

drrbannerlink 07phone 07

Go to top