04เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมความก้าวหน้างานระบบไฟฟ้าร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และผู้รับจ้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานสนาม(ซอยวัดไพร่ฟ้า) นายวิโรจน์ กำแพงแก้ว วิศวกรโครงการ (ตัวแทนที่ปรึกษา) รับหน้าที่เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

1เมื่อวันที่ 23 พฤษจิกายน 2560 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดการประชุมตรวจการจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ 17 ณ ห้องประชุม 3 กรมทางหลวงชนบท โดย นายปฐม เฉลยวาเรศ ผู้อำนวยการก่อสร้างสำนักสะพาน กรมทางหลวงชนบท รับหน้าที่เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

20171121 020เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ทางโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของกรมทางหลวงชนบท โดยมี 2 เรื่อง ดังนี้

weekmeet30 001เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมประจำสัปดาห์ครั้งที่ 20/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนาม (ซอยวัดไพร่ฟ้า) นายจุติ ใคร่ครวญ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

06เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน CD Road ได้จัดการประชุมตรวจการจ้างผู้รับจ้าง ครั้งที่ 9/2560 ณ ห้องประชุมกรมทางหลวงชนบท โดยมี นายสุพร เตไชยา เป็นประธานการประชุมครั้งนี้

IMG 6196เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมประจำสัปดาห์ครั้งที่ 19/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนาม (ซอยวัดไพร่ฟ้า) นายอภิชัย วชิระปราการพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงสร้างพิเศษ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

drrbannerlink 07phone 07

Go to top