การประชุมตรวจการจ้างผู้รับจ้าง ครั้งที่ 13/2561เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน CD Road ได้จัดการประชุมตรวจการจ้างผู้รับจ้าง งวดที่ 20 ณ ห้องประชุมกรมทางหลวงชนบท โดยมี นายสุพร เตไชยา เป็นประธานการประชุมครั้งนี้

rpns 20170318 03เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ทางโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของกรมทางหลวงชนบท ดังนี้

25600315 01เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้ารื้อย้าย ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบสื่อสาร ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และผู้รับจ้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานสนาม(ซอยวัดไพร่ฟ้า)

week 39 10เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดการประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 05/2561  ณ สำนักงานโครงการ โดยมีนายจิระศักดิ์ ทองสม เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

4เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมร่วมกับที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี ณ ห้องประชุมการอำเภอเมืองปทุมธานี ที่ที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

25610305 004เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมความก้าวหน้างานระบบไฟฟ้าร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และผู้รับจ้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานสนาม(ซอยวัดไพร่ฟ้า)

drrbannerlink 07phone 07

Go to top