IMG 0917เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน CD Road ได้จัดการประชุมตรวจการจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ 10 ณ ห้องประชุมสำนักสนามโครงการ โดยมีโดยมีนายปฐม เฉลยวาเรศ ผู้อำนวยการก่อสร้างสำนักสะพาน กรมทางหลวงชนบท รับหน้าที่เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

การประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 8/2560เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมประจำสัปดาห์ครั้งที่ 8/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนาม (ซอยวัดไพร่ฟ้า) โดยมีนายปฐม เฉลยวาเรศ ผู้อำนวยการก่อสร้างสำนักสะพาน กรมทางหลวงชนบท รับหน้าที่เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

survey 1

เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 นายปฐม เฉลยวาเรศ ผู้อำนวยการก่อสร้างสำนักสะพาน กรมทางหลวงชนบท ตรวจเยี่ยมโครงการตามแนวเส้นทางก่อสร้าง

การประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 7/2560เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมประจำสัปดาห์ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนาม (ซอยวัดไพร่ฟ้า) โดยมี นายจิระศักดิ์ ทองสม เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

IMG 2621เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดการประชุมตรวจการจ้างผู้รับจ้าง ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ห้อง 1 โดยมี นายสุพร เตไชยา เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ 

sa 170315005เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้างานรื้อย้ายสาธารณูปโภค ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามชั่วคราว (ซอยวัดไพร่ฟ้า) โดยมี นายศาศวัต ภูริภัสสรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบสะพาน สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

drrbannerlink 07phone 07

Go to top