เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา เข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมโครงการเเละรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามโครงการฯ (ซอยวัดไพร่ฟ้า) 

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

drrbannerlink 07phone 07

Go to top