01เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา เข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมโครงการเเละรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามโครงการฯ (ซอยวัดไพร่ฟ้า) 

01เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. วิศวกรเเละเจ้าหน้าที่จากราชอาณาจักรภูฎาน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังคำบรรยาย  ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามโครงการฯ (ซอยวัดไพร่ฟ้า) 

07เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ทางโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของกรมทางหลวงชนบท เรื่อง คุณสมบัติวัสดุ และการติดตั้ง Expansion Joint  ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามโครงการฯ (ซอยวัดไพร่ฟ้า)

06เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ทางโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้)ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการฯ โดยคณะนักศึกษาได้รับฟังการบรรยายภาพรวมของโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามโครงการฯ (ซอยวัดไพร่ฟ้า)

20180407 01เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 ทางโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้)ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการฯ โดยคณะนักศึกษาได้รับฟังการบรรยายภาพรวมของโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามโครงการฯ (ซอยวัดไพร่ฟ้า)

drrbannerlink 07phone 07

Go to top