เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS1 ได้จัดการประชุมตรวจการจ้างผู้รับจ้าง ครั้งที่ 12/2561 (งวดที่ 19) ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามโครงการ NS1 โดยมี นายวิศว์ รัตนโชติ (วิศวกรใหญ่) เป็นประธานฯ ในครั้งนี้

20180318 ns1 09

20180318 ns1 09

20180318 ns1 09

20180318 ns1 09

20180318 ns1 09

20180318 ns1 09

20180318 ns1 09

20180318 ns1 09

20180318 ns1 09

drrbannerlink 07phone 07

Go to top