เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS1 ได้จัดการประชุมตรวจการจ้างผู้รับจ้าง งวดที่ 30 (งวดสุดท้าย)  ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามโครงการ NS1

 

การประชุมตรวจการจ้างผู้รับจ้าง งวดที่ 30

การประชุมตรวจการจ้างผู้รับจ้าง งวดที่ 30

การประชุมตรวจการจ้างผู้รับจ้าง งวดที่ 30

การประชุมตรวจการจ้างผู้รับจ้าง งวดที่ 30

การประชุมตรวจการจ้างผู้รับจ้าง งวดที่ 30

การประชุมตรวจการจ้างผู้รับจ้าง งวดที่ 30

การประชุมตรวจการจ้างผู้รับจ้าง งวดที่ 30

การประชุมตรวจการจ้างผู้รับจ้าง งวดที่ 30

การประชุมตรวจการจ้างผู้รับจ้าง งวดที่ 30

การประชุมตรวจการจ้างผู้รับจ้าง งวดที่ 30

การประชุมตรวจการจ้างผู้รับจ้าง งวดที่ 30

การประชุมตรวจการจ้างผู้รับจ้าง งวดที่ 30

การประชุมตรวจการจ้างผู้รับจ้าง งวดที่ 30

การประชุมตรวจการจ้างผู้รับจ้าง งวดที่ 30

การประชุมตรวจการจ้างผู้รับจ้าง งวดที่ 30

การประชุมตรวจการจ้างผู้รับจ้าง งวดที่ 30

การประชุมตรวจการจ้างผู้รับจ้าง งวดที่ 30

drrbannerlink 07phone 07

Go to top