เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน CD Road ได้จัดการประชุมตรวจการจ้างผู้รับจ้าง งวดที่ 22 ประจำเดือนมีนาคม ณ ห้องประชุมกรมทางหลวงชนบท โดยมี นายสุพร เตไชยา เป็นประธานการประชุมครั้งนี้

 

cdr 01

cdr 01

cdr 01

cdr 01

cdr 01

cdr 01

cdr 01

cdr 01

cdr 01

cdr 01

cdr 01

drrbannerlink 07phone 07

Go to top