เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน CD Road ได้จัดการประชุมตรวจการจ้างผู้รับจ้าง งวดที่ 29 และ ประชุมตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองเเสดงว่างานเเล้วเสร็จ (Certificate of Completion) ณ ห้องประชุมกรมทางหลวงชนบท โดยมี นายมานพ สุสิงห์ ประธานกรรมการ ตอน CD Road เป็นประธานการประชุมครั้งนี้

 

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

drrbannerlink 07phone 07

Go to top