ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง  
นายสุพร เตไชยา วิศวกรใหญ่ ประธานกรรมการ
นายปฐม เฉลยวาเรศ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน (ผส.กส.) กรรมการ
นายวิศว์ รัตนโชติ ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง (ผส.สบร.) กรรมการ
นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร (ผส.สพร.) กรรมการ
นายกนกเทพ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมการก่อสร้างที่ 1 (ผอ.กคส.1) สกส. กรรมการ

drrbannerlink 07phone 07

Go to top