เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดการประชุมตรวจการจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ 22 ประจำเดือนมีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม สำนักงานโครงการ NS ซอยวัดไพร่ฟ้า กรมทางหลวงชนบท โดย นายปฐม เฉลยวาเรศ ผู้อำนวยการก่อสร้างสำนักสะพาน กรมทางหลวงชนบท รับหน้าที่เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

conmeet 22 05

conmeet 22 05

conmeet 22 05

conmeet 22 05

conmeet 22 05

drrbannerlink 07phone 07

Go to top